მშენებლობის ნებართვით კომუნიკაციებით ახალი აღებული გაპით…….მესაკუთრე