ორი მიწის ნაკვეთი 30.07.31.164 და 30.07.31.163

სოფელი საიმედო ჯამში 2500 კვ