აღწერილობა: იყიდება 1600მ2 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ორბეთში, დასახლებიდან 50 მეტრში (მთავარ ფოტომასალად წარმოდგენილი სურათი არ არის რეალური). სწორი რელიეფის, ვიწრო ფორმის, ნაკვეთის განი: 9 მეტრი. ...