სოფ. ჩარდახში (წეროვანი) იყიდება რეესტრში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი 1301 კვმ, კაპიტალური შენობით 230 კვმ (დანიშნულება ფერმა). ID: 51382