იყიდება მარტყოფის მიმდებარედ ბროწეულაში, ცენტრალურ გზასთან ახლოს, 5 მიწის ნაკვეთი, თითოეული 1300 მ2. 1 მ2 30 აშშ დოლარი. 81.10.25.961 81.10.25.299 81.10.17.377 81.10.25.414 81.10.00.259