შესაძლებელია გაცვლა ბინაში ბათუმში. 2 მიმდებარე ნაკვეთი საერთო ფართი 3527 კვ.მ (2605 კვ.მ და 922 კვ.მ). კვადრატული მეტრის ღირებულება შეძენის დღეს შეადგენს 9 აშშ დოლარს. საკუთრებაში არსებული ნაკვეთები, გაცემული კანონის შესაბამისად, შეტანილია რეესტრში. ...