კაკლებში მშენებლობის ბებართვით კომუნიკაციებით ….მესაკუთრე