ხედით კომუნიკაციებით მშენებლობის ნენართვით…მესაკუთრე