ტაბახმელაში კომუნიკაციებით მშენებლობის ნებართვით …მესაკუთრე