იყიდება არა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. მდებარეობა მონიშნულია სურათზე.