შკალაზე ღირებულების პოზიცია განისაზღვრება საიტზე არსებული მსგავსი პარამეტრების მქონე ობიექტების ფასის მიხედვით.