იყიდება ნახევარი ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, ღანირის თემში, ჭაგნის ღვთისმშობლის ეკლესიის სიახლოვეს. მიწა იყიდება რამოდენიმეწლიან ნაშენ ტყესთან ერთად, შესაძლებელია ნებისმიერი დანიშნულებით იქნეს გამოყენებული: სახნავი, სათიბი, საძოვარი, ხეხილის ან ტყის გასაშ ...