დამტკიცებული პროექტით ხედით კომუნიკაციებით ორი 600 კვ მეტრი