იყიდება 6 ჰა მიწის ნაკვეთი გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ.ტყვიავში. მიწის ნაკვეთი არის მოხნული, დამუშავებული. ნაკვეთში არის წყალი, ელექტროენერგია,