ქალაქის შესასვლელშია მიწის ნაკევთი, იხილეთ საკადატრო კოდი.