იყიდება სამოსახლო მიწის ნაკვეთი თავისი კომუნიკაციებით კურორტ უჯარმაში