სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია 800 კვადრატამდე გაიყიდოს.