წილკანში იყიდება 1 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი სარწყავ არხთან ფასი 1 კვ.მ 7$.