წარმოდგენილი ექსკლუზიური პროექტის მიხედვით დაგეგმილი არის 22 ნომრიანი სასტუმროს მოწყობა. რესტორნით, საკონფერენციო სივრცით, მარნითა და აუზით.
მთლიანად შენარჩუნდება არსებული შენობის იერსახე და მოხდება მხოლოდ მისი რეაბილიტაცია, ხოლო არსებული და ახ ...