თავისუფალი საცხოვრებელი სივრცე
Free Open Space
Свободное открытое пространство