ძველი ბათუმის უბანი , ბუკვართან და პლლიაჟთან მაქსიმუმ 2 ადამიანზე და მაქსიმუმ 3 ადმიანზე ფასი ზაფხულში 50 $