ს/ს „ანნაკორ“-ი აცხადებს სხვადასხვა ზომის ფართების გაქირავებას საწარმოო/სასაწყობო ობიექტში. ყოველთვიური საიჯარო ქირა შეადგენს 9.5 ლარს დღგ-ს ჩათვლით. თუ ფართის მოიჯარე დღგ-ს გადამხდელ პირად არის რეგისტრირებული, ფართის ქირა იქნება დღგ-ს გამოკლებით. სა ...