ფასი მოცემულია საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით ID: 59514