სასწრაფოდ გირავდება ახალ გარემონტებული ბინა საინვესტიციოდ 15 000$_ად. ბინას ყავს მეპატროონე რომელიც უშუალოდ დარჩება ბინაში და გადაიხდის 450$ ქირის სახით ხელშეკრულების დადება ხდება 1 წლის ან 6 თვის ვადით, რომლის ფორმაც არის ნასყიდობა გამოსყიდვა. შესაძ ...