ფართი მდებარეობს თბილისის საკრებულოს უკან.წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს,დაცულია იუნესკოს მიერ.ფართი შეიძლება გამოყენებულ იქნას , როგორც საცხოვრებლად, ასევე კომერციული მიზნებისთვის.დარეგისტრირებულია bookingზე და არის მოქმედი აპარტოტელი. I ...