სასწრაფოდ იყიდება შარტავაზე, გმირთა ხეივანში - ალეია პალასის დასრულებულ კორპუშში დიდი ბინა - პროსპექტის მხარეს.