(ავტომატური თარგმანი!) (Auto translation!) ცე ნტრალურ გზაზე, მეორე სართული სარემონტოა. ID: 61018