იყიდება მიწა. 3.6 კოეფიციენტიზე არის თანხმობა მიღებული არსებული აქვს 2.1, იყიდება საკორპუსე მიწა საუკეთესო ადგილზე, აპეზე აღებულია თანხმობა! კორპუსის მშენებლობისთვის ფართები არ განიხილება. ID: 9685