იყიდება კაპროვანში მაგნიკასთან 270კვ 70მშენებლობის უფლებით