აღწერილობა: იყიდება 1900მ2 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ორბეთში, დასახლებასთან ახლოს (მთავარ ფოტომასალად წარმოდგენილი სურათი არ არის რეალური). სწორი რელიეფის, ნაკვეთის განი: 26 მეტრი. კომუნიკაციები გ ...