აღწერილობა: იყიდება 5700მ2 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ორბეთში (მთავარ ფოტომასალად წარმოდგენილი სურათი არ არის რეალური). სწორი რელიეფის, კომუნიკაციები გადის ნაკვეთთან ახლოს. არ არის შემოღობილი. ნაკვე ...