კომუნიკაციებით მშენებლობის ნებართვით გზიდან 50 მეტრში და ნაკვეთს უკან ესაზღვრება დიდი ტყე..მესაკუთრე