იყიდემა 60035 კვ,მ (6 ჰექტარი) სასოფლო სამეურნეო (სახნავი) მიწის ნაკვეთი სოფელ გულგულაში