სოფელ თორტიზაში სასახლკარე ბაღი 25 მიასედი ბაღში არის ხეხილი და დასასუფთავებელია