კომუნიკაციებით მშენებლობის ნებართვით ახალ უბანში კვ 140$