qiravdba dgurad da saatobrivad bina gldanshi.bina aris axali. ar aris sgaretit kvamlhi gajgentili.aris yela piroaba rom daisvenot.aseve higienis sashualbebi